محصول 2011 کمپانی TREK 


این محصول را باعنوان ماشینی برای مسابقات جهانی معرفی کرده یا

 ( KING OF MOUNTAIN )

با تنه کربن چند لایه و مقاومت بالا و لوازم جدید . ست لوازم استفاد شده:

1- طبق و قامه - شانرژمان ها - ست ترمزها -دسته دنده ها: SHIMNO NEW XTR

2- توق و توپی - تایر ها - کورپی - میل فرمان - میله زین : محصول با کیفیت Bontrager 

3- شاخه کمک : FOX 100mm RCL

4- کمک : FOX RP2

قیمت این دوچرخه : 7800دلار آمریکا